fbpx

Ministrstvo za finance (MF) je predlagalo spremembo zakonov ZDoh-2 in ZDDOIFI 1. MF je v predlogu spremembe zvišalo davčno stopnjo na 27.5% na kapitalske dobičke pri prvem zakonu ter kljub velikemu številu ugovorov proti 2 ohranilo najvišjo davčno stopnjo pri drugem zakonu v primeru odsvojitve izvedenih finančnih instrumentov znotraj enega leta, in sicer v višini 40%.

Menim, da bi se najvišja davčna stopnja v obeh primerih morala znižati na 19% (ne višja od obdavčitve gospodarskih družb oziroma d.o.o.) zaradi naslednjih razlogov.

Razumem, da se pojavlja težnja k večji obdavčitvi kapitala in nižanju obdavčitve osebnih prihodkov (plač), ampak pri tem ne smemo mešati obdavčitve kapitala gospodarskih družb ter obdavčitve kapitala fizičnih oseb. Potrebno se je zavedati, da v primeru omenjenih zakonov obdavčujemo morebitne prihodke ravno slednje skupine, zato se v primeru tako visoke obavčitve (40% oziroma 27.5%) oddaljujemo od težnje po nižanju obdavčitev osebnih prihodkov.

Fizične osebe, ki se odločijo prisostvovati na finančnih trgih, tvegajo s svojim lastnim kapitalom in so za razliko od družb z omejeno odgovornostjo za finančne izgube sami neposredno odgovorni. Torej, fizične osebe vedno odgovarjajo za slabe odločitve na finančnih trgih, kar pri družbah z omejeno odgovornostjo ni nujno res. Menim, da se fizičnih oseb s strani države ne bi smelo obdavčiti s tako visokim davkom, saj sami prevzemajo celotno tveganje z lastnim kapitalom, ob tem pa bi bili dodatno visoko obdavčeni s strani države, ki v tem primeru ne prevzema nobenega tveganja. Logično sklepanje je, da se večini državljanov na finančnih trgih ne izplača biti aktiven, kar že kažejo z višino 20 milijard evrov depozitov na bančnih računih.

Če je smiselno nagraditi dolgoročne vlagatelje z nižanjem davčne stopnje s pretečenimi leti, NI smiselno kaznovati kratkoročnih oziroma bolj aktivnih vlagateljev, ki odsvojijo finančne instrumente znotraj enega leta. Dotično kaznovanje je svetovni fenomen in izjema, saj ne obstaja nikjer v razvitem svetu. Zaradi tako visokih davkov vlagatelji postanejo zelo pasivni in večkrat premislijo ali bi odsvojili določeno investicijo z namenom ščitenja svojega kapitala pred morebitnimi izgubami v času kriz. Pogosto se zgodi ravno nasprotno od željenega in racionalnega. Namesto, da bi vlagatelji odsvojili svoje investicije, ko je za to tržno smiselen trenutek, in plačali razumen davek, zaradi (pre)visokega davka vztrajajo s svojimi investicijami ter jih posledično običajno prodajo ravno na dnu oziroma v trenutku najnižjih cen. Tako ne naredijo niti dobička, niti ne plačajo davka. To pa ne bi smelo biti nikomur v interesu.

Hkrati ne smemo pozabiti, da lahko dolgoročni vlagatelji ravno zaradi aktivnosti kratkoročnih vlagateljev kadarkoli odsvojijo svoje investicije, saj slednji aktivno povečujejo likvidnost na finančnih trgih.

Zaradi zgoraj napisanih argumentov bi najvišja stopnjo davka pri obeh zakonih morala biti nižja od 19%, tudi v primeru odsvojitve izvedenih finančnih instrumentov znotraj enega leta.

ChartingTrades.com is a blog of CT Capital Ltd.

Subscribe to my mailing list

Your personal data will not be sold to third parties. You consent to receive emails about the content and services on ChartingTrades.com site.
Vaši podatki ne bodo posredovani ali prodani tretjim osebam. S prijavo se strinjate s pogoji uporabe in da vas dodamo na seznam, preko katerega vas bomo obveščali o prihodnjih objavah na spletni strani.

All of the content is to be treated as general informational and educational purposes only. By reading this post you agree to the terms of use.
Category:
Nekategorizirano

Join the conversation! 2 Comments

  1. In Slovenija can you trading through a SP or doo to avoid 40% taxes?
    Thank you

    Odgovori
    • I’m not sure if you can trade through s.p., a thing to be checked. You can open d.o.o. and trade, in this case your profits are taxed at 19%.

      Odgovori

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

%d bloggers like this: