fbpx

Pri vlaganju na borzne trge obstaja ogromno različnih strategij in pristopov. Na primer, vlagamo lahko v podcenjena podjetja (value investing), hitro rastoča podjetja (growth investing), zagonska podjetja (start up/ venture capital) oziroma v obveznice, nepremičnine, surovine, valute, kripto valute in druge alternativne naložbe. V izbrane produkte ali podjetja lahko vlagamo dolgoročno, kjer pozicijo držimo nekaj let, srednjeročno nekaj mesecev ali pa kratkoročno, kjer pozicijo držimo nekaj tednov, dni ali tudi manj.

Uporabljamo lahko tudi različne tipe analiz kot je denimo temeljna analiza, kjer analiziramo različne izkaze poslovanja podjetij, tehnična analiza, kjer analiziramo cenovno dinamiko, ali kombinacijo obeh analiz. Tudi če ne upoštevamo neomejenih možnosti algoritmičnega trgovanja, je možnih strategij in metod veliko. Ampak za katero se odločiti?

Najpomembnejša naloga vlagatelja – upravljanje s tveganji

Glavno vodilo vlagateljev je doseganje pozitivnih donosov. Ob iskanju metode, ki bi privedla do želenih rezultatov, marsikateri vlagatelj rad pozabi, da je najpomembnejša naloga, ki loči najbolj uspešne od ostalih, upravljanje s tveganji.

Upravljanje s tveganji se dopolnjuje z izbrano strategijo oziroma metodo vlaganja, a jo hkrati tudi prevlada. Najbolj razširjen način upravljanja s tveganji je razpršitev oziroma diverzifikacija portfelja. Sicer je zmerna razpršitev zaželena, a kaj ko vlagatelji večinoma, hkrati s prenizko stopnjo discipline, portfelj pogosto ali sploh ne razpršijo ali pa gredo v drug ekstrem in ga pretirano razpršijo ter zato posledično dosegajo bistveno nižje donose od pričakovanih. Za učinkovito upravljanje s tveganji pa je bolj kot razpršenost portfelja pomembna disciplina in znanje o tem, kdaj je potrebno odsvojiti posamezno investicijo.

Konkretne smernice, kdaj odsvojiti določeno investicijo je neodgovorno dati kar tako, saj je veliko odvisno od nihajnosti investiranega produkta, načina vlaganja posameznika, njegovega sprejemanja tveganja ter seveda tudi znanja.

Poglejmo nekatere pristope, s katerimi si vlagatelji lahko pomagajo.

Analiza cenovne dinamike

Analiza cenovne dinamike bi pri vsakem vlagatelju morala predstavljati pomembno vlogo pri sprejemanju naložbenih odločitev. Navsezadnje je dobiček ali izguba, ki jo ustvarimo z naložbo odvisna le od gibanja cen. Vsi ostali kazalniki kot so cenovni indikatorji, izkazi poslovanja družb ali kaj tretjega, na dobiček ali izgubo naše izbrane naložbe nimajo neposrednega vpliva.

Za vlagatelje je ena najpomembnejših stvari, ki je velikokrat spregledana, določanje cenovnega trenda izbranega produkta. Ko je trend pozitiven in cene rastejo, želimo biti investirani. Ko je trend negativen in cene upadajo, pa ni smiselno vztrajati, saj bomo tako izgubljali denar.

Kako pa je najlažje določiti trend?

Preostanek si, prosim, preberite v prispevku na portalu Moje Finance, kjer je bil prispevek tudi objavljen. V prispevku sem pisal tudi o analizi poslovanja podjetij ter izpostavil konkreten primer.

ChartingTrades.com is a blog of CT Capital Ltd.

Subscribe to my mailing list

Your personal data will not be sold to third parties. You consent to receive emails about the content and services on ChartingTrades.com site.
Vaši podatki ne bodo posredovani ali prodani tretjim osebam. S prijavo se strinjate s pogoji uporabe in da vas dodamo na seznam, preko katerega vas bomo obveščali o prihodnjih objavah na spletni strani.

All of the content is to be treated as general informational and educational purposes only. By reading this post you agree to the terms of use.
Category:
izobrazevanje
Tags:

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

%d bloggers like this: