fbpx

V zadnjem času dobivam veliko vprašanj katere delnice slovenskih podjetij bi bilo smiselno kupiti, saj so cene le-teh padle in se morebiti zdijo privlačne za dolgoročne nakupe. Vprašanja kot so ali bodo trgi še padli, ali je trenutno smiselno kupovati, ali naj kupim delnice podjetja Krka, Petrol, ali katerega drugega podjetja?

Če spremljate moj blog tudi v angleščini, potem ste lahko zasledili, da sem že v začetku februarja postal defenziven, ko sem opozarjal, da bi bilo smiselno znižati izpostavljenost na delniških trgih. Torej, še preden se je padec sploh začel. Skozi celotno trajanje korekcije sem od ne ravno strokovnjakov videval sporočila, da ni razloga za skrb, da so to odlične priložnosti za nove dokupe delnic. Trgi so pa kar padali naprej…

Verjetno ste že slišali rek buy when there’s blood on the streets. Ko je kri na ulicah, se vlagatelji ne tepejo za to kdo bo kupil ter delnice katerega podjetja bodo kupili. Takrat je po definiciji vse tako strah, da večina niti ne pomisli na nakupe. Meni ljubši rek je rek W. Deemerja when the time comes to buy, you won’t want to. Ali se vam zdi, da smo že tam?

Nikogar ne želim odvračati od investiranja. Nasprotno, sam nagovarjam predvsem mlajšo generacijo k temu. Toplo priporočam prispevka Tvegano je netvegati in Upokojenci ne bi imeli finančnih težav, če bi investirali. Menim pa, da je to smotrno početi odgovorno in disciplinirano na podlagi izbranega investicijskega sistema. Na to temo poizkušam izobraževati bralce tako s pisanjem bloga kot na delavnici Kako postati uspešen investitor?.

Pregled delniškega trga

V Sloveniji je situacija glede delniškega trga specifična. Delnice podjetij so zelo nelikvidne, hkrati pa podjetja izplačujejo nadpovprečno visoke dividende. Posledično je veliko vlagateljev očaranih nad visokimi izplačili le-teh, da radi pozabijo na same donose delnic. Da vas to ne zavede, vas sprašujem naslednje. Če podjetje izplača dividende v višini 5% na letni ravni, a cena delnic pade za 10%, se je vrednost vašega kapitala povišala ali znižala?

Kot bomo lahko videli v nadaljevanju, je vrednost večine delnic slovenskih podjetij krepko pod rekordnimi vrednostmi, ki so bile dosežene leta 2008. Za primerjavo, delnice nemških in ameriških podjetij so že nekaj let nazaj presegle te vrednosti. Kljub temu, da smo zelo izvozno naravnano gospodarstvo, tega trenda nismo uspeli izkoristiti. Zato je večina delnic slovenskih podjetij, tudi če hkrati prištejemo izplačila dividend, še vedno pod rekornimi vrednostmi.

V nadaljevanju se bom fokusiral na ključno pravilo, katerega se sam posložujem pri odločitvah o nakupih ali pridajah. V kolikor se cena delnic določenega podjetja nahaja nad 200 dnevnim (ali 40 tedenskim) drsečim povprečjem, in hkrati le-to tudi raste, se mi cene delnic izbranega podjetja zdijo zanimive za nakup. V kolikor se cena delnic nahaja pod 200 dnevnim drsečim povprečjem, ne glede na to ali raste ali pada, v podjetju ne želim biti investiran. Tega pravila se držim ne glede na tržne ali gospodarske razmere.

Krka

Začnimo s pregledom delnic podjetja Krka. Tako za ta cenovni graf, kot tudi za vse v nadaljevanju velja, da gledamo tedenski graf (vsaka svečka ponazarja trgovalno aktivnost znotraj enega tedna) od leta 2006 do sedaj. Pri tem izplačilo dividend ni upoštevano pri izrisu cenovne dinamike, izbrano drseče povprečje pa je 40 tedensko.

Opazimo, da se cena delnic Krke nahaja približno 50% pod rekordnimi vrednostmi iz leta 2007. Pri tem se cene trenutno nahajajo za približno 22% pod vrhom, ki je bil dosežen v začetku letošnjega leta. Hkrati se nahajajo pod 40 tedenskim drsečim povprečjem, zato je do nadalnjega smiselna previdnost.

Petrol

Cena delnic Petrola se nahaja več kot 70% od rekordnih vrednosti iz leta 2007 in hkrati približno 30% pod letošnjim vrhom. Podobno kot pri Krki, se tudi cena delnic Petrola nahaja pod padajočim 40 tedenskim drsečim povprečjem.

Zavarovalnica Triglav

Z delnicami podjetja Zavarovalnica Triglav se je začelo trgovati sredi leta 2008, nekaj mesecev po tem, ko so delnice dosegle rekordne vrednosti. Kljub temu se cena delnic nahaja 50% pod najvišjo doseženo vrednostjo oziroma več kot 30% pod letošnjim cenovnim vrhom. Tudi v tem primeru se cena nahaja pod padajočim 40 tedenskim drsečim povprečjem.

Telekom Slovenije

Podobna zgodba kot pri prejšnjih podjetjih, le da se pri Telekomu Slovenije cena delnic nahaja več kot 90% pod rekordnimi vrednostmi iz leta 2007. Delnice se nahajajo v izrazitem padajočem trendu. Medtem, ko so se cene delnic pri prejšnjih primerih vsaj nekaj let po krizi gibale v naraščajočem trendu, v primeru Telekoma Slovenije temu ni tako.

Luka Koper

Primer Luke Koper je primerljiv s Telekom Slovenijo. Cene delnic se nahajajo 85% pod rekordnimi vrednostmi, hkrati se delnica nahaja v izrazitem padajočem trendu, ki ga zelo enostavno definiramo tudi s padajočim 40 tedenskim drsečim povprečjem.

Mercator

Delnice podjetja Mercator je le še eden izmed primerov, ki so v izrazitem padajočem trendu in katerih se racionalen vlagatelj najraje izogne v velikem loku. Cene delnic se nahajajo približno 96% od rekordnih vrednosti iz leta 2007 in trenutno ni nobene indikacije po morebitnem obratu.

Cinkarna Celje

Cena delnic podjetja Cinkarna Celje se giblje izrazito ciklično z velikimi nihanji. Medtem, ko smo v preteklosti že videli, da se je cena delnic potrojila v zelo kratkem času, je tudi izgubila več kot 2/3 vrednosti v zelo kratkem času. 40 tedensko drseče povprečje se že od poletja 2018 nahaja v padajočem trendu, zato je bilo od takrat neoptimalno biti investiran v to podjetje.

Zaključek

Cene delnic večine podjetij se nahajajo pod 40 tedenskim drsečim povprečjem, ki je v večini primerov tudi samo padajoče. Dokler se situacija ne spremeni na boljše kot opisano zgoraj, je smiselno čakati na boljše investicijske priložnosti. Namreč obstaja tveganje, da bi cene delnic lahko padle še bolj. Navsezadnje so le v padajočem trendu, upravljanje s tveganji pa je najpomembnejša naloga vlagateljev.

V kolikor se bi na to temo želeli obširneje pogovirit, me lahko kontaktirate preko spletne strani CT Capital.

ChartingTrades.com is a blog of CT Capital Ltd.

Subscribe to my mailing list

Your personal data will not be sold to third parties. You consent to receive emails about the content and services on ChartingTrades.com site.
Vaši podatki ne bodo posredovani ali prodani tretjim osebam. S prijavo se strinjate s pogoji uporabe in da vas dodamo na seznam, preko katerega vas bomo obveščali o prihodnjih objavah na spletni strani.

All of the content is to be treated as general informational and educational purposes only. By reading this post you agree to the terms of use.
Category:
Nekategorizirano
Tags:
, , , , ,

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

%d bloggers like this: